fbpx

ÇSY

Yaklaşık elli yıldır faaliyet gösteren Mapa Grup, sürekli değişen dünyaya hızlı uyum sağlama yeteneği ile sürekli büyümekte ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde küresel beklentileri karşılamakta ve ötesine geçmektedir. Mapa Grup, günümüzün artan küresel çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) gereksinimlerini yerine getirmeye ve tüm iş faaliyetlerinde en iyi uyum uygulamalarını uygulamaya kararlıdır. ÇSY'ye öncelik vererek, sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olarak çalışarak, parlak bir gelecek için inşa etme vizyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir
Bir Gelecek için İnşa Etmek

Mapa Grup sürdürülebilir bir gelecek için inşa etmektedir. Müşterilerimize hizmet sunarak ve faaliyet gösterdiğimiz bölgeler için sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler teslim ederek, küresel ekonominin temelini oluşturan sektörlerde uluslararası ölçekte çalışıyoruz.

Mapa Grup, dünya standartlarındaki teknik uzmanlığı güvenilirlik ile birleştirerek müşterileri, çalışanları ve faaliyet gösterdiği yerdeki topluluklar ile uzun süreli ilişkiler kurmaktadır.

İşimiz dahilindeki tüm davranışlarımız; temel şirket değerlerimiz olan dürüstlüğe, inovasyona, profesyonelliğe ve sürdürülebilirliğe dayanmaktadır.

Gaziantep Waste Water Treatment Plant in Gaziantep, Turkey - construction by MAPA Group
Ikizce Tepeler Dam in Balikesir, Turkey - construction by MAPA Group

Çevre

Mapa Grup, faaliyet gösterdiği her bölgede en yüksek standartları ve en iyi uluslararası uygulamaları takip ederek, çevreyi korumayı ve her türlü çevresel riski etkin bir şekilde azaltmayı taahhüt eder. Mapa Grup, çevrenin işletmemizin odak noktası olduğunu gösteren altın standart olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahiptir.

Yenilenebilir enerji sektöründe aktif bir yatırımcı ve işletmeci olarak, refahın ancak sürdürülebilirlik ile sağlanabileceğine inanıyoruz. Özellikle Mapa Grup, hidroelektrik projeleri geliştirme konusunda geniş deneyime sahiptir. Toplamda, Mapa Grup 150 megavattan fazla yenilenebilir enerji üretme kapasitesine sahip dört hidroelektrik santrali inşa etmiştir. Yenilenebilir enerji sağlamanın yanı sıra, bu hidroelektrik santraller, şebekeye anında güç üretebildikleri için önemli enerji kesintileri sırasında da kritik yedek güç sağlarlar.

Mapa Grup, su güvenliğinin ele alınmasında ve verimli su kullanım mekanizmalarının oluşturulmasında kendisini lider olarak görmektedir. Genellikle su sıkıntısı çeken ülkelerde, tanklar ve boru hatları da dahil olmak üzere en son teknoloji su altyapısını geliştirmek için faaliyet gösteren Mapa Grup, suyun daha verimli olarak dağıtılması için, bölgeleri desteklemektedir. Yıllar içinde Mapa Grup, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi bölgelerdeki akut su sorunlarını ele alarak, toplam uzunluğu yaklaşık 3.000 km olan 9 su boru hattı inşa etmiştir.

Ayrıca su kıtlığının sorun olduğu bölgelerde Mapa Grup, suyu içilebilir hale getiren su arıtma tesislerinin geliştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli su kaynağı mevcut olmasını da sağlamaktadır. Akut suya erişim sorunlarını ele almanın yanı sıra, kendi operasyonlarında Mapa Grup, su tüketimini azaltmak ve mümkün olduğunda suyu yeniden kullanmak için aktif olarak çaba göstermektedir.

Mapa Grup, projelerin planlanması, inşası ve yönetilmesi de dahil olmak üzere faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği hedeflemektedir. Mapa Grup’un tüm projeleri, atık üretimini en aza indirmek ve malzemeleri mümkün olan her yerde geri dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Her proje, çevresel etkimizi azaltmak ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak için, yerel topluluklar ile istişare halinde kapsamlı saha değerlendirmelerini içermektedir.

Bu sistematik önlemlerin, çevre üzerindeki potansiyel tehlikeli etkileri, en aza indirdiği kanıtlanmıştır. Yerel ekosistemleri korumanın yanı sıra, Mapa Grup çevreyi daha az kirleten inşaat teknolojilerini kullanarak ve karbon dengeleme girişimlerini destekleyerek karbon ayak izini azaltmaya çalışmaktadır.

Emisyonları azaltmak için ortak çaba gerekir. Yerel yüklenicilerden yararlanılması ve ulaşım rotalarının dikkatli bir şekilde planlanması, ulaşımın en aza indirilmesine yardımcı olur.

Sektöre yönelik artan iklimle ilgili risklerin farkındayız ve potansiyel yıkıcı etkileri azaltmak ve sektördeki inovasyonlara ve yeni teknolojilerin kullanımına öncülük etmek için aktif olarak çalışıyoruz.

Bu sürecin bir parçası olarak, Mapa Grup halihazırda tüm operasyonlarda çevresel ayak izini daha da azaltmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir strateji geliştirmek amacıyla süreçlerinin ve çıktılarının kapsamlı bir analizini yapmaktadır.

Sosyal

Mapa Grup, çalışanları, tedarikçileri, taşeronları, müşterileri, iş ortakları ve faaliyet gösterdiği yerdeki topluluklar ile tüm sosyal ilişkilerinde sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olarak hareket etmeye kararlıdır. Mapa Grup’un faaliyetlerinin merkezinde çalışanlarımız yer almaktadır ve onların sağlıkları ve refahları birinci önceliğimizdir.

En iyi uluslararası standartlara göre çalışmaktayız ve iş sağlığı ve güvenliği sistemlerimizin sürekli gelişimini sağlamaktayız ve çalışanlarımızın çalışma standartlarını korumaktayız. Çalışanlarımız, işyerinde başkalarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmiştir. Mapa Grup, çalışan sağlığını ve güvenliğini sürekli iyileştirmeye, işyeri risklerini en aza indirmeye ve daha güvenli çalışma koşulları oluşturmaya kılavuzluk eden ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Mapa Grup herhangi bir projeye başlamadan önce, topluluk üzerindeki olası olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlamak için yerel topluluklar ile aktif olarak temaslarda bulunuruz. Yerel topluluklar ile etkileşimde olarak, Mapa Grup yerel bölgeler üzerindeki olumlu etkisini güçlendirmektedir. Mapa Grup, yerel bireylere iş olanakları yaratarak, meslek edinmeleri için şantiyede mesleki eğitimler vererek, bunun yanı sıra yerel tedarikçiler ve taşeronlarla iş yaparak, bölgedeki ekonomik ve sosyal dinamizmin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Tüm personelimiz, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz, özellikle iş sağlığı ve güvenliği politikası dahil, Grup’un ESG ile ilgili politikalarının farkında olduklarından ve en iyi uygulamaları takip ettiklerinden emin olmak için düzenli olarak denetlenmektedir.

Eğitim yoluyla işgücümüze yatırım yaptığımıza inanıyoruz ve sosyal sorumluluk sahibi bir işveren olarak faaliyet göstermeye kararlıyız. Mapa Grup, yerel çalışma mevzuatına daima tamamen uymaya ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımını içeren, işgücümüze adil muameleyi teşvik etmeye özen göstermektedir.

Mapa Grup, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine uymayı ve tüm çalışanları, iş ortakları ve faaliyet gösterdiği yerdeki toplulukları için insan hakları konusunda en yüksek standartları korumayı taahhüt eder.

Mapa Grup, sosyal eşitliği teşvik etmek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere, üniversite eğitimlerini desteklemek için burslar vermektedir.

Veri gizliliği ve güvenliğinin insan haklarının korunması için gerekli olduğunun bilinciyle Mapa Grup, genel merkezinde ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürdürmektedir.

Mapa Grup, Çevresel ve Sosyal Politikamızda belirtildiği gibi, sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder.

Yönetişim

Mapa Grup’un Yönetim Kurulu yaş, cinsiyet ve uzmanlık açısından çeşitliliği sağlamaktadır; yönetim kurulu üyeleri kendi alanlarında geniş deneyime sahiptir ve iyi kurumsal yönetim için niteliklidir.

Çeşitlilik Mapa Grup için önemli bir değerdir ve Mapa Grup’un altı güçlü Yönetim Kurulu üyesinden ikisinin kadın olduğu, çeşitlilik içeren bir liderlik ekibine sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İş gücümüzdeki çeşitliliği ve özellikle yönetim pozisyonlarındaki kadın sayısını sürekli olarak artırmaya çalışıyoruz.

Mapa Grup Yönetim Kurulu, stratejik önceliklerini, iş planlarını ve çevresel, sosyal ve yönetişim stratejilerini ve ilgili riskleri düzenli olarak gözden geçirmekte ve gözetmektedir. Mapa Grup’un Uyum, Etik ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kuruluna, ÇSY ile ilgili sorumluluklarında destek sağlamaktadır. Çeşitli departmanları kapsayan bu Komite, Hukuk, finans, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve insan kaynakları direktörleri dahil olmak üzere, üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır, periyodik olarak toplanmaktadır ve Komite faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor vermektedir. Her bir ESG konusu için, ilgili konuları değerlendirmek üzere şirket bünyesinde oluşturulan ESG Çalışma Grupları, Komiteye yardımcı olmaktadır.

Etik ve Davranış Kurallarımız, kurumsal etik kültürümüzü oluşturan temel ilkeleri ortaya koymakta ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, etik değerlere, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize her zaman uyma konusundaki güçlü taahhüdümüzü belirtmektedir.

İşgücümüz işletmemizin merkezindedir. Yöneticiler ve çalışanlar da dahil olmak üzere, her bireye göre uyarlanan kapsamlı ve düzenli eğitimler ile ekibimizi desteklemekte ve geliştirmekteyiz. Bu eğitim, Mapa Grup’un dürüstlük, inovasyon, profesyonellik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin sahada çalışan insanlar tarafından uygulanmasını sağlamaktadır.

Grup politika ve prosedürlerimize uyum; tüm iş operasyonlarımızda, ileri düzeyde uyumu sağlamak için, sürekli olarak denetlenmekte ve izlenmektedir.

Mapa Grup, sürekli iyileştirme mekanizmaları ile müşteri ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan hizmetleri tutarlı bir şekilde sunma becerisini gösteren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı sertifikasına sahiptir.

Mapa Grup, rüşvetle mücadele konusundaki taahhüdünü gösteren ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi'ne sahiptir.

Mapa Grup, Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele Politikamızda belirtildiği gibi yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir.

Mapa Grup, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) / Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) kapsamında, ekonomik yaptırımlara ve ihracat kontrollerine uymaktadır. Mapa Grup Global Ekonomik Yaptırımlara Uyum Politikamıza göre yaptırım tarama yazılımı aracılığıyla üçüncü taraf durum tespiti süreçlerini ve yaptırım taramalarını yürütmektedir.

Açıkça Konuş & Etik Hattı

Mapa Grup, faaliyet gösterdiği tüm yargı alanlarındaki tüm faaliyetlerinde, iş etiğine ve insan haklarına, çalışan standartlarına, çevre yasalarına, yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele yasalarına uymaya büyük önem vermektedir. Mapa Grup, bu kurumsal politikaları ihlal şüphesinin derhal, gizli veya isimsiz olarak bildirilmesini kolaylaştırmak ve şirketimizde açıkça konuşma kültürünü teşvik etmek amacıyla bir ihbar sistemi uygulamaktadır.

Yasaların ve iş etiğinin ihlalinden şüphelenen veya şirketimizin insan hakları, çalışma standartları, çevre, yolsuzlukla mücadele ile ilgili tutumu konusunda endişelerini dile getirmesi gereken çalışanlarımız, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve herhangi bir iş ilişkisi içerisinde olduğumuz diğer kişiler Etik Hattımız ile iletişime geçebilir.

Etik Hat telefon ile (tüm şantiye ve ofis çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza iletilen telefon numaralarını arayarak) veya complianceaudit@mapa.group adresine e-posta göndererek ulaşılabilir.

Çalışanlarımız ve şantiye çalışanlarımız, Etik Hattı bildirimimizi çalıştıkları işyerinde veya şantiyede, çalıştıkları ülkenin yerel diline çevrilmiş olarak bulabilirler.

Bu iletişim kanalları, Mapa Grup'un etik değerleri, ilkeleri ve politikaları hakkında tavsiye veya açıklama isteyenler için de açıktır.

İletilen herhangi bir bildirim dikkatle incelenecektir. Anonimlik ve gizlilik, yasaların sınırları dahilinde korunacaktır.

İyi niyetle bildirimde bulunan herkes, olumsuz muameleye ve misillemeye karşı korunacaktır. Mapa Grup, kötü niyetle yanlış, yanıltıcı, asılsız bildirimde bulunanlara karşı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

UNGC Katılımcısı

Mapa Grup, 2021’den beri United Nations Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin) katılımcısı olmuştur. UN Global Compact, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir. Katılımcı olarak Mapa Grup, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında UN Global Compact’ın On İlkesini benimsemeyi ve UN’s Sustainable Development Goals’a (Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına) ulaşmak için aksiyon almayı kamuoyu önünde taahhüt etmiştir. Sürdürülebilirliğin; iş başarısının anahtarlarından biri olduğuna inanıyoruz ve sürdürülebilirlik için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle, UN Global Compact’ın amaçlarını uygulamada bir yıl içinde kaydettiğimiz ilerlemeyi açıklayan İlerleme Bildirimi Raporunu (Communication on Progress, COP) her yıl United Nations Global Compact’e sunacağız ve kamuoyuna açık olarak paydaşlarımıza açıklayacağız.

2022 yılında Mapa Grup, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ilk yıllık İlerleme Bildirimi Raporunu (COP) sunarak, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesini, dört alanın her birinde (insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele) desteklemek ve sürdürmek için çabalarımızı bildirmiştir. COP, Mapa Grup CEO’su Murathan Doruk Günal'ın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne sürekli desteğini ifade eden ve Mapa Grup’un bu girişime olan bağlılığını yenileyen Sürekli Destek Beyanını içermektedir.

Mapa Grup'un UN Global Compact katılımcı statüsünü ve UN Global Compact’e sunulan beyanımızı ve bildirimimizi görüntülemek için buraya tıklayınız.

Mapa Grup’un desteklemeyi resmi olarak taahhüt ettiği BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi aşağıdaki gibidir:

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalıdır.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.
İlke 4: İş dünyası zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.
İlke 5: İş dünyası Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmelidir.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmelidir.

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidir.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.